Wczytuję dane...
SYSTEM PPS

System PPS (PŁATNE PO SPROWADZENIU)


UWAGA!

Osoby zainteresowane korzystaniem z systemu PPS prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@azylkomiksu.pl

 
Czym jest system PPS?

System PPS to wygodna opcja rozliczania zakupów stworzona z myślą o regularnych Klientach naszego sklepu dokonujących zakupów produktów o dostępności oferta przedpremierowa i/lub sprowadzane z USA.

W systemie PPS można zamawiać produkty o dostępności: oferta przedpremierowa lub sprowadzane z USA.

Wszystkie produkty zamówione w systemie PPS rozliczane są w cyklach dostaw z USA a nie na standardowych zasadach czyli w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.

W systemie PPS za produkty oferowane przedpremierowo oraz sprowadzane z USA rozliczasz się dopiero w momencie gdy trafią one fizycznie do naszego magazynu po dostawie z z USA.

W ramach systemu PPS możesz zamawiać produkty w ramach przyznanego limitu kwotowego.


Kto może korzystać z systemu PPS?

Z systemu PPS mogą korzystać zarejestrowani w tym systemie Klienci którzy posiadają dostęp do tej specjalnej opcji składania zamówień SYSTEM PPS.

Klienci zainteresowani dołączeniem do systemu PPS powinni skontaktować się z nami mail`owo: kontakt@azylkomiksu.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dodania Klienta do systemu PPS oraz usunięcia Klienta z systemu PPS bez podania przyczyny.


Jakie są dodatkowe korzyści w ramach systemu PPS?

1. Możliwość opłacania importowanych z USA produktów dopiero w momencie ich fizycznego dotarcia do naszego magazynu (produkty z oferty przedpremierowej pojawiają się na stronie sklepu przynajmniej dwa miesiące a czasami nawet na sześć lub więcej miesięcy przed ich planowaną premierą w USA)

2. Możliwość elastycznego zarządzania wysyłkami skompletowanych produktów zamówionych w ramach systemu PPS (masz możliwość wysyłki rozliczonych produktów po każdej dostawie lub możesz ograniczyć się do obowiązkowej w ramach systemu PPS minimalnej częstotliwości - wysyłki skompletowanych produktów po pierwszej dostawie z USA w danym miesiącu kalendarzowym).


 
Jak dokonuje się rozliczeń w ramach systemu PPS?

Rozliczenia należy dokonać przelewem na nasze konto bankowe.
Kiedy po dostawie z USA w naszym magazynie będą jakieś produkty zamówione przez Ciebie w ramach systemu PPS otrzymasz e-mail zawierający między innymi kwotę do rozliczenia.

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a z informacją o skompletowanych w naszym magazynie produktach dokonujesz rozliczenia przy użyciu jednej z trzech opisanych poniżej opcji:

1) Wysłanie skompletowanych PPS-owych produktów

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a wykonujesz przelew na podaną przez nas kwotę wymagającą rozliczenia w ramach PPS razem z kosztami dostawy - w tym przypadku dodajesz do podanej w mail`u przez nas kwoty aktualnie obowiązujący koszt dostawy w wybranej opcji. Aktualne koszty dostawy podane są w tym mail`u.

2) Dalsze kompletowanie PPS-owych produktów

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a wykonujesz przelew wyłącznie na podaną przez nas kwotę wymagającą rozliczenia w ramach PPS (bez kosztów dostawy). Z opcji tej nie można skorzystać kiedy w mail`u dostawowym znajduje się komunikat "Wysyłka skompletowanych produktów po tej dostawie jest OBOWIĄZKOWA".

3) Dołączenie skompletowanych PPS-owych produktów do nowego zamówienia spełniającego opisane poniżej warunki

Możliwe jest dołączenie skompletowanych na dany moment PPS-owych produktów do nowego zamówienia złożonego przez stronę sklepu z jedną ze standardowych opcji dostawy - InPost PACZKOMAT lub InPost KURIER STANDARD.
Takie nowe zamówienie musi składać się wyłącznie z dostępnych w naszym magazynie produktów, nie ma możliwości dołączenia PPS-owych produktów do zamówienia zawierającego produkty sprowadzane z USA i/lub oferowane przedpremierowo.
W polu uwag takiego zamówienia należy wpisać prośbę o dołączenie do niego PPS-owych produktów.

Jaki jest koszt dostawy w ramach systemu PPS?
 
W ramach systemu PPS obowiązuje cennik kosztów dostawy opisany poniżej.

Koszt dostawy w ramach systemu PPS może ulegać zmianie.

W ramach zamówień składanych w systemie PPS można korzystać wyłącznie z następujących opcji dostawy:

- InPost - PACZKOMAT (D+3) - 16 zł

- InPost - KURIER STANDARD (D+3) - 19 zł


Ile mam czasu na rozliczenie produktów w ramach systemu PPS?
 
Wpłynięcie przelewu rozliczającego produkty skompletowane w ramach systemu PPS na nasze konto bankowe powinno nastąpić w terminie podanym w mail`u PPS-owym, terminem tym jest co do zasady najbliższy wtorek od momentu wysłania informacji zawierającej kwotę do zapłaty.

Jeżeli na wtorek przypadnie dzień świąteczny termin wtorkowy jest przesunięty do najbliższego po wtorku dnia roboczego.

 
Jakie są skutki braku terminowego rozliczenia produktów w ramach systemu PPS?
 
Nierozliczenie produktów w podstawowym terminie opisanym powyżej będzie skutkowało wysłaniem wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty.

Brak przelewu na naszym koncie bankowym po wezwaniu do zapłaty będzie skutkował wyłączeniem u Klienta możliwości korzystania z systemu PPS oraz anulowaniem wszystkich znajdujących się w realizacji produktów które były zamówione w systemie PPS.

 
W jakich cenach rozliczane są produkty zamawiane w ramach systemu PPS?
 
Każdy produkt rozliczany jest w cenie obowiązującej w momencie złożenia przez Ciebie zamówienia przez stronę sklepu, jest to cena ostatecznie wiążąca w ramach zawartej umowy.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której wydawca zmieni cenę okładkową produktu. W takim przypadku nastąpi proporcjonalna zmiana ceny na niższą lub wyższą w zależności od tego czy wydawca obniży czy też podwyższy cenę okładkową produktu.

W przypadku zmiany ceny okładkowej produktu przez wydawcę możliwe jest także usunięcie produktu z listy realizowanych w ramach systemu PPS produktów.

 
W jaki sposób należy składać zamówienia w ramach systemu PPS?
 

1) Należy zalogować się na swoje konto na stronie sklepu

2) Należy dodać do koszyka wyłącznie oferowane przedpremierowo produkty.

3) Po dodaniu produktów należy wybrać specjalną opcję dostawy SYSTEM PPS.

Złożone zamówienie zostanie przez nas zweryfikowane i przyjęte do realizacji lub anulowane jeżeli nie spełni warunków systemu PPS (np. zamówione zostaną produkty dostępne w naszym magazynie lub wartość zamówienia wykroczy poza dostępny dla Ciebie limit).

Weryfikacja nie jest automatyczna, jest wykonywana ręcznie przez pracownika sklepu.


 
O czym jeszcze należy pamiętać korzystając z systemu PPS?
 
Wszystkie zamawiane w ramach systemu PPS produkty traktowane są jako jedna lista kompletowanych dla Ciebie produktów, w systemie tym nie ma znaczenia podział na poszczególne zamówienia w ramach których były one zamawiane przez stronę sklepu.
Przede wszystkim należy pamiętać o terminowym  rozliczaniu skompletowanych w ramach systemu PPS produktów.