Wczytuję dane...
SYSTEM PPS (MVM)

Specjalny system PPS (MVM) - nazwa skrótowa PPS

 

Klienci chcący rozpocząć korzystanie ze specjalnego systemu PPS (MVM) powinni wysyłać zgłoszenia na adres e-mail: kontakt@azylkomiksu.pl

Obsługą nowych zgłoszeń, ustalaniem wysokości limitu, włączaniem i wyłączaniem dostępu do systemu PPS (MVM) zajmuje się AZYL KOMIKSU.

Klienci korzystający z systemu PPS (MVM) powinni wysyłać wszystkie pytania dotyczące realizowanych produktów na adres e-mail: sklep@multiversum.pl

Obsługą zamówień składanych w systemie PPS (MVM) zajmuje się MULTIVERSUM. Wszystkie realizowane w systemie PPS (MVM) zamówienia muszą być opłacane na wskazany przez MULTIVERSUM numer rachunku bankowego.

Czym jest PPS?

PPS to wygodna opcja rozliczania zakupów stworzona z myślą o najbardziej aktywnych Klientach naszego sklepu dokonujących regularnych, comiesięcznych zakupów produktów z katalogów PREORDER (co miesiąc na stronie sklepu przez kilka tygodni dostępny jest nowy katalog PREORDER).

System PPS nie jest przewidziany dla Klientów dokonujących zakupu wyłącznie lub niemal wyłącznie dostępnych w naszym magazynie i/lub sprowadzanych z USA produktów oraz Klientów dokonujących zakupów sporadycznych.

W PPS można zamawiać dowolne produkty dostępne na stronie sklepu: preorder, sprowadzane z USA oraz w naszym magazynie.

Wszystkie skompletowane produkty zamówione w PPS rozliczane są w cotygodniowych cyklach rozliczeń skompletowanych produktów a nie na standardowych zasadach czyli opłacaniu całych zamówień w terminie 3 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

W PPS za zamówione produkty z dostępnością preorder oraz sprowadzane z USA rozliczasz się dopiero w momencie gdy trafią one fizycznie do naszego magazynu w cyklicznych rozliczeniach numerowanych narastająco w danym roku kalendarzowym. Częstotliwość rozliczeń standardowo będzie cotygodniowa, mogą jednak wystąpić momenty kiedy czasowo ulegnie zmianie na inną częstotliwość ze względu na przerwy urlopowe lub zdarzenia losowe (np. dwutygodniową lub trzytygodniową).

W ramach PPS możesz zamawiać produkty w ramach przyznanego przez AZYL KOMIKSU limitu kwotowego. Wysokość przyznanego limitu kwotowego może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). AZYL KOMIKSU zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanego limitu bez podania przyczyny.


Kto może korzystać ze specjalnego systemu PPS (MVM)?

Ze specjalnego systemu PPS (MVM) mogą korzystać zarejestrowani Klienci sklepu, którzy uzyskają dostęp do specjalnej opcji składania zamówień SYSTEM PPS (MVM).

W przypadku zainteresowania dołączeniem do tego systemu należy skontaktować się z AZYLEM KOMIKSU.

O uzyskaniu dostępu do tego specjalnego systemu przez Klienta decyduje AZYL KOMIKSU.

AZYL KOMIKSU zastrzega sobie prawo odmowy dodania Klienta do systemu PPS (MVM) oraz wyłączenia Klientowi możliwości składania nowych zamówień w ramach systemu PPS (MVM) bez podania przyczyny.

Jakie są dodatkowe korzyści w ramach PPS?

1. Możliwość opłacania importowanych z USA produktów dopiero w momencie ich fizycznego dotarcia do naszego magazynu (produkty z oferty przedpremierowej pojawiają się na stronie sklepu przynajmniej dwa miesiące a czasami nawet na sześć lub więcej miesięcy przed ich planowaną premierą w USA)

2. Możliwość elastycznego zarządzania wysyłkami skompletowanych produktów zamówionych w ramach PPS (masz możliwość wysyłki rozliczonych skompletowanych produktów co tydzień lub możesz ograniczyć się do obowiązkowej w ramach PPS minimalnej częstotliwości - wysyłki skompletowanych produktów po pierwszym rozliczeniu w danym miesiącu kalendarzowym).Jak dokonuje się rozliczeń w ramach PPS?

Rozliczenia należy dokonać przelewem na nasze konto bankowe.
Jeżeli w naszym magazynie będą skompletowane jakieś produkty zamówione przez Ciebie w ramach PPS otrzymasz e-mail zawierający między innymi kwotę do rozliczenia oraz listę skompletowanych produktów.

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a z informacją o skompletowanych w naszym magazynie produktach dokonujesz rozliczenia przy użyciu jednej z trzech opisanych poniżej opcji:

1) Wysłanie skompletowanych PPS-owych produktów

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a wykonujesz przelew na podaną przez nas kwotę wymagającą rozliczenia w ramach PPS razem z kosztami dostawy - w tym przypadku dodajesz do podanej w mail`u przez nas kwoty aktualnie obowiązujący koszt dostawy w wybranej opcji. Aktualne koszty dostawy podane są w mail`u. Możliwe jest także dodanie do wysyłki dodatkowych produktów które są dostępne na stronie sklepu z oznaczeniem w naszym magazynie. W celu wykonania takiego dołączenia proszę skontaktować się na adres e-mail sklep@multiversum.pl w celu jego ustalenia.

2) Dalsze kompletowanie PPS-owych produktów

Po otrzymaniu PPS-owego e-mail`a wykonujesz przelew wyłącznie na podaną przez nas kwotę wymagającą rozliczenia w ramach PPS (bez kosztów dostawy). Z opcji tej nie można skorzystać kiedy w mail`u znajduje się komunikat "Wysyłka skompletowanych produktów po tym rozliczeniu PPS jest OBOWIĄZKOWA.".

Jaki jest koszt dostawy w ramach PPS?
 
W ramach PPS obowiązuje cennik kosztów dostawy opisany poniżej.

Koszt dostawy w ramach PPS może ulegać zmianie.

W ramach zamówień składanych w PPS można korzystać wyłącznie z następujących opcji dostawy:

- PACZKOMAT INPOST - 16 PLN

- KURIER INPOST - 19 PLN

Ile mam czasu na rozliczenie produktów w ramach PPS?
 
Wpłynięcie przelewu rozliczającego produkty skompletowane w ramach PPS na nasze konto bankowe musi nastąpić w terminie podanym w mail`u PPS-owym, żeby uniknąć konsekwencji w postaci czasowego (minimum 30-dniowego) wyłączenia dostępu do PPS.

Terminem rozliczenia jest co do zasady najbliższy poniedziałek od momentu wysłania informacji zawierającej kwotę do zapłaty.

Jeżeli na poniedziałek przypadnie dzień świąteczny termin poniedziałkowy jest przesunięty do najbliższego po poniedziałku dnia roboczego.


Jakie są skutki braku terminowego rozliczenia produktów w ramach PPS?
 
Nierozliczenie produktów w podstawowym terminie opisanym powyżej będzie skutkowało wysłaniem wiadomości e-mail z wezwaniem do zapłaty.

Brak przelewu na naszym koncie bankowym w terminie wyznaczonym w wezwaniu do zapłaty będzie skutkował wyłączeniem u Klienta możliwości korzystania z PPS oraz anulowaniem wszystkich znajdujących się w realizacji produktów które były zamówione w PPS.


W jakich cenach rozliczane są produkty zamawiane w ramach PPS?
 
Każdy produkt rozliczany jest w cenie obowiązującej w momencie złożenia przez Ciebie zamówienia przez stronę sklepu, jest to cena ostatecznie wiążąca w ramach zawartej umowy.
Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja w której wydawca zmieni cenę okładkową produktu w USD. W takim przypadku nastąpi proporcjonalna zmiana ceny na niższą lub wyższą w zależności od tego czy wydawca obniży czy też podwyższy cenę okładkową produktu.

W przypadku zmiany ceny okładkowej produktu w USD przez wydawcę możliwe jest także jego usunięcie z realizacji w PPS.

 

W jaki sposób należy składać zamówienia w ramach PPS?
 

1) Należy zalogować się na swoje konto na stronie sklepu.

2) Dodać do koszyka dowolne produkty.

3) Po dodaniu produktów należy wybrać specjalną opcję dostawy SYSTEM PPS (MVM).

Złożone zamówienie zostanie przez nas zweryfikowane i przyjęte do realizacji lub anulowane jeżeli nie spełni warunków PPS (np. wartość zamówienia wykroczy poza dostępny dla Ciebie limit).

Weryfikacja nie jest automatyczna, jest wykonywana przez nas ręcznie.O czym jeszcze należy pamiętać korzystając z PPS?
 
Wszystkie zamawiane w ramach PPS produkty traktowane są jako jedna lista kompletowanych dla Ciebie produktów, w systemie tym nie ma znaczenia podział na poszczególne zamówienia w ramach których były one zamawiane przez stronę sklepu.
Przede wszystkim należy pamiętać o terminowym rozliczaniu skompletowanych w ramach PPS produktów.