Wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie zapewniamy w stanie dostatecznym.

Produkty zapewniane w stanie dostatecznym są produktami używanymi z defektami.

Ceny zapewnianych w stanie dostatecznym produktów uwzględniają w sposób domyślny jednoczesne występowanie wszystkich wymienionych poniżej często spotykanych defektów.

Losowo można trafić na egzemplarz posiadający dowolną kombinację opisanych poniżej defektów.

W przypadku gdy otrzymany losowo egzemplarz będzie w stanie lepszym od zapewnianego nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty (nawet w przypadku gdy realizowany egzemplarz będzie w stanie idealnym).

Wszystkie zamówienia standardowo realizowane są z losowo wybieranych egzemplarzy.

Świadczymy odpłatnie indywidualną usługę WERYFIKACJA związaną ze sprawdzeniem na życzenie klienta występowania opisanych poniżej defektów dla wybranych produktów.

Nie świadczymy usług związanych ze sprawdzaniem defektów innych niż opisane poniżej.

Koszt usługi WERYFIKACJA wynosi 10% ceny produktów. Koszt usługi dla wybranych przez klienta produktów oblicza sprzedawca i powiadamia o nim klienta w wiadomości e-mail. Realizacja usługi rozpoczyna się po wpłynięciu przelewu na konto bankowe.

Usługa WERYFIKACJA jest usługą opcjonalną, nie trzeba z niej korzystać.

Opłata za indywidualną, opcjonalną usługę WERYFIKACJA nie podlega zwrotowi.

Możliwe defekty to:

– Obtarcia, obicia, wgniecenia, rozdarcia, zagięcia, wybraki (błędy)
drukarskie, przybrudzenia, rysy stron okładkowych na powierzchni nie
większej niż 50%.
– Obtarcia, obicia, wgniecenia, rozdarcia, zagięcia, wybraki (błędy)
drukarskie, przybrudzenia, rysy stron wewnętrznych na powierzchni nie
większej niż 50%.
– Obtarcia, obicia, wgniecenia, rozdarcia, zagięcia, wybraki (błędy)
drukarskie, przybrudzenia, rysy grzbietu na powierzchni nie większej niż
50%.
– Obtarcia, obicia, wgniecenia, rozdarcia, zagięcia, wybraki (błędy)
drukarskie, przybrudzenia, rysy na zewnętrznym opakowaniu ochronnym (o
ile występuje) na powierzchni nie większej niż 50%.
– Obtarcia, obicia, wgniecenia, rozdarcia, zagięcia, wybraki (błędy)
drukarskie, przybrudzenia, rysy obwoluty na powierzchni nie większej niż
50%.
– Rozdarcia na folii fabrycznej lub jej całkowity brak.
– Brak zewnętrznego opakowania ochronnego.
– Występowanie efektu „falowania” okładek i stron wewnętrznych.
– Nieprawidłowo dopasowana wysokość obwoluty (za wysoka lub za niska w
stosunku do wysokości grzbietu).
– Przesunięcie środka nałożenia obwoluty względem środka grzbietu (nie
większe niż 10mm, niezależnie od szerokości grzbietu).
– Przesunięcie środka treści nadruku na grzbiecie względem środka
grzbietu (nie większe niż 10mm, niezależnie od szerokości grzbietu).
– Oderwanie stron wewnętrznych od grzbietu z powodu słabego klejenia.

Opisane powyżej wady mogą występować w dowolnej konfiguracji.

Produkty z naszej oferty nie podlegają reklamacji pod kątem opisanych powyżej wad.